top of page

人气 Instagrammer Jasmine & Flora 试吃大分美食

大分美食节 広報部

Jan 14, 2022

Jasmine & Flora 开箱大分美味点心

大分美食节 2022 荣幸邀请到马来西亚人气 Instagram KOL Jasmine & Flora 试吃大分县美味点心,2 位表示日本点心非常适合用于新年送礼。

详情请查看:https://www.oita-fest.com/kol

bottom of page